Ordinær generalforsamling i OSK

Odense Skøjteklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 29. april 2021 kl. 18:00 på bakken ved indgangsdøren til OSK. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være klubbens formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af kasserer (2 år)
 • På valg er Michael Nielsen. Michael ønsker genvalg
 1. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer
 • På valg er Joakim Løth (2 år). Joakim Løth er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af Vibeke Zoffmann Jepsen, Vibeke Zoffmann Jepsen ønsker ikke genvalg.
 • På valg er Nina Bentzen (2år) Nina Ønsker ikke genvalg.
 • På valg er Rita Riosa (2år) Rita ønsker ikke genvalg
 1. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter
 • På valg er Laila (1 år). Laila ønsker ikke genvalg
 • På valg er Tina (1 år). Tina ønsker genvalg
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 • På valg er Christian Svenstrup (1 år). Christian ønsker ikke genvalg
 • På valg er Karenmai Dalgaard Pedersen (1 år). Karenmai ønsker genvalg
 • På valg er Michael Helbo (1 år). Michael ønsker genvalg
 1. Eventuelt

The event is finished.

Date

apr 29 2021
Expired!

Sted

Odense Skøjteklub
Israels Plads 3, 5200 Odense
Kategorier
QR Code