Handelsbetingelser abonnement

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at OSK er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at OSK må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. OSK er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af OSK eller kunden.

Opsigelse af kontingenter og skøjteleje kan kun ske ved udgangen af perioderne August – December eller Januar – Juli, dog senest den 1. Juli eller 1. December.

Opsigelse af fitness kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dvs. hvis du vil ikke træne feks. fra og med Maj; Du skal opsige inden 30 Marts.

Opsigelse af abonnementsaftaler skrives til kasseren. Fornyelse og sletning af kort oplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra OSK ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Skøjteleje
Skøjterne udleveres til dig sammen med en opbevaringsbeskytter og en vejledning i hvordan de skal behandles. Du har ansvaret for dem, og at de afleveres tilbage inden udmeldelse eller sæsonslut.

Ved accept af denne aftale, accepterer du, at der faktureres 1400 kr, hvis de ikke leveres tilbage, eller de har lidt vanrøgt.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

OSK har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. OSK indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem OSK registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre OSK, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil OSK som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for OSK gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

OSK fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

OSK

Israels Plads 3

5200 Odense

CVR-nr: 55789428

Tlf.: +45 50507391

E-mail: formand@odense-skoejteklub.dk

Kontakt og virksomhedsoplysninger

OSK fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Odense Skøjteklub

Israels Plads 3

5200 Odense

CVR-nr: 55789428

Tlf.: +45 50507391

E-mail: formand@odense-skoejteklub.dk