Kontingenter

En sæson går fra august til Juli året efter. Kontingentet deles op i 4 rater per halvsæson (september-december og jan-april), for at det ikke skal være for dyrt. Eksisterende medlemmer er forpligtet til at betale alle 4 rater i en periode de er medlem, uanset om de har pause pga rejser, travlhed eller andet. Hvis

Det skal være tilgængeligt for nye begyndere at komme ind og prøve. Derfor kan man prøve 2 gange uden at melde sig ind, og begynderholdet nedskrives automatisk i pris for nye begyndere gennem betalingsperiode, hvis man starter senere.

Begynder og Voksen C betragtes som begynderhold. På alle andre hold opkræves man periodens fulde kontingent. Som DIF beskriver det, er et kontingent et medlemskab, ikke en betaling for en bestemt ydelse.

Husk at betale skøjteleje ved siden af holdet, hvis man lejer skøjter og det ikke er inkluderet.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske per email til kasseren. Man kan udmeldes for halve sæsoner af gangen, dvs per 31/12 eller 31/7. Dette skal meddeles en måned før disse datoer.

Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

Betingelser for Udtagelseshold & Talentudviklingshold

Frivilligt arbejde er påkrævet i OSK for at være et udtagelseshold & et talentudviklingshold i klubben

Bestyrelsen gør alt hvad vi kan for at holde kontingenterne nede, og en af de måder vi gør det på, er ved at lave frivilligt arbejde til forskellige opgaver, som vi får betaling for, eller tjener penge på.

Det er den offentlige skøjteudlejning (lørdag og søndag eftermiddage oktober-marts), hvor der er vagter, der skal besættes. Alle medlemmer skal byde ind med minimum 2 vagter pr sæson. Derudover er der vagter og anden hjælp i forbindelse med  Funskate 3 vest i marts måned hvert år og evt. andre arrangementer i klubben.

Som løber på et udtagelseshold (se holdbeskrivelser) sættes man på 2 vagter i den offentlige skøjteudlejning i offentlig åbningstid i weekenden. Man er sammen med en ansvarlig, som har erfaring og vil fortælle og instruere jer i, hvad der skal gøres. Vagter kan bookes via dette link: booking.

Som løber på et talentudviklingshold (holdbeskrivelser) bliver man oplært i at være ansvarlig for den offentlige skøjteudlejning. Er man i tvivl om hvad det indebærer, da kontakt formand Kalle Christensen på tlf. 50507391. Når man er sat på til en vagt, er man selv ansvarlig for at bytte sig til en anden dag, eller sende en ven eller familiemedlem til at tage vagten, hvis man selv er forhindret. Dvs. man er ansvarlig for at finde en afløser. Vagter kan bookes via dette link: Booking.

Som løber på udtagelseshold kan man betale sig fra vagter. Prisen på dette er 1000 kr. pr vagt.

Som løber på talentudviklingshold kan man betale sig fra vagter. Prisen på dette er 2000 pr vagt.

Tilmeldning til disse hold kan gøres via Fritagelse for vagtplaner under andre tilmeldinger

Udeblivelse:

Udebliver man fra en vagt, pålægges et gebyr på 1000 kr. for udtagelseshold og 2000 kr. for talentudviklingshold.

Efterskoleelever og bestyrelse

Er fritaget for vagter.