Ordensregler


1) Alle bedes have en god omgangstone.
2) Træneren bestemmer ubetinget under al træning.
3) Alle trænere behandles med respekt – dette gælder af både løbere og forældre.
4) Alle løbere følger den tilrettelagte træning.
5) Løbere skal tage hensyn til hinanden og behandle hinanden med respekt – både på og udenfor isen.
6) Er man træt eller har andre problemer, der kan påvirke træningen, gøres trænerne opmærksomme på dette før træningsstart.
7) Al ophold ved banderne frabedes, da dette forstyrrer løberne under træningen.
8) Har du som forældre brug for at kommunikere med træneren, gøres dette efter træning – gerne via messenger eller mail. Ikke mens de træner et nyt hold.
9) Alle spørgsmål ud over træningsforløb bedes rettet til bestyrelsen.
Gentagne eller grove overtrædelser af regler får konsekvenser i form af bortvisning fra træning, udelukkelse fra konkurrence med videre.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen i OSK.