Ordinær generalforsamling Odense Skøjteklub

Odense Skøjteklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 24. april 2024 kl. 18:00 ved klubrummet.  

Dagsordenen ligger desuden til gennemsyn på klubbens hjemmeside i 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Forslag, der ønskes behandlet, skal være klubbens formand i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.    

Hvad vil det sige at sidde i bestyrelsen?   

Der kræves frivillige hjælper i klubben, til at løfte de arbejdes opgaver der kræves for at en klub som Odense skøjteklub kan eksistere med fuldtids ansat cheftræner og deltids hjælpetræner. Men hvis man vil mere ind bare at være frivillige hjælper, har man mulighed for at stille op til bestyrelsen ved generalforsamlingen  

For at klubben kan eksistere, er det essentielt med ildsjæle til at drive klubben.    

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer, og 2-3 suppleanter. Vi mødes hver 3. – 4. uge og ekstra ifm. arrangementer og udvalgsmøder.   

Ønsker man at stille op til bestyrelsen eller høre nærmere, kan man kontakte bestyrelsen. Det er også muligt at stille op på dagen.