Ordinær generalforsamling Odense Skøjteklub, onsdag d. 19. april 2023, kl. 18:00 ved klubrummet.

Kære medlemmer   

Odense Skøjteklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 19. april 2023 kl. 18:00 ved klubrummet.  

Dagsordenen ligger desuden til gennemsyn på klubbens hjemmeside i 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Forslag, der ønskes behandlet, skal være klubbens formand i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.    

Hvad vil det sige at sidde i bestyrelsen?   

Der kræves frivillige hjælper i klubben, til at løfte de arbejdes opgaver der kræves for at en klub som Odense skøjteklub kan eksistere med fuldtids ansat cheftræner og deltids hjælpetræner. Men hvis man vil mere ind bare at være frivillige hjælper, har man mulighed for at stille op til bestyrelsen ved generalforsamlingen  

For at klubben kan eksistere, er det essentielt med ildsjæle til at drive klubben.    

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer, og 2-3 suppleanter. Vi mødes hver 3. uge og ekstra ifm. arrangementer og udvalgsmøder.   

Klubbens arbejdsopgaver:   

Obligatoriske   

*Personale. Kontrakter, løn, diæter, møder, hotelbooking, Arbejdstilsyn.    

*Økonomi. Ind- og udbetalinger, budget, bogføring, regnskab, opkrævninger, fakturaer, kontingenter   

*Administration. Tilskud, post   

*Møder. Afholdelse, referater   

*Træning. Træningsplan, sæsonplan, sommertræning, isbooking, lokalebooking   

*Medlemmer. Holdlister, medlemsregister, persondataforordning   

*Egen skøjteudlejning. vagtplaner, skøjteindkøb, slibning   

*Kommunikation. hjemmeside, mails, facebook, instagram   

—   

Ikke-obligatoriske   

*PR. Foldere, aviser, TV, facebook   

*Arrangementer. Jul, sæsonafslutning, kostumer, Fyen rundt, generalforsamling   

*Funskate. Løber numre, møder   

*Offentlig skøjteudlejning. Vagtplaner, afregning   

*Sommercamp. Gæstetræner, træningsplaner, tilmeldinger, vagtplaner i Pucken, OGF   

*Funskate finalen.   

*Klubrum, indkøb.   

*Sponsorer   

*Eksterne samarbejdspartnere. OIK, Bulldogs, OCC, STO, DSU, DIF, Idrætsparken, FIF, Cykling Odense, andre skøjteklubber, Elitesekretariatet   

*Odense Skøjteskole   

*Danskate

The event is finished.