Ordinær generalforsamling onsdag d. 20. april 2022 kl. 18:00

Kære medlemmer  

Odense Skøjteklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 20. april 2022 kl. 18:00 ved klubrummet. 

Dagsordenen ligger desuden til gennemsyn på klubbens hjemmeside i 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være klubbens formand i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.   

Hvad vil det sige at sidde i bestyrelsen?  

Der kræves frivillige hjælper i klubben, til at løfte de arbejdes opgaver der kræves for at en klub som Odense skøjteklub kan eksistere med fuldtids ansat cheftræner og deltids hjælpetræner. Men hvis man vil mere ind bare at være frivillige hjælper, har man mulighed for at stille op til bestyrelsen ved generalforsamlingen 

For at klubben kan eksistere, er det essentielt med ildsjæle til at drive klubben.   

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer, og 2-3 suppleanter. Vi mødes hver 14. dag og ekstra ifm. arrangementer og udvalgsmøder.  

Klubbens arbejdsopgaver:  

Obligatoriske  

*Personale. Kontrakter, løn, diæter, møder, hotelbooking, Arbejdstilsyn.   

*Økonomi. Ind- og udbetalinger, budget, bogføring, regnskab, opkrævninger, fakturaer, kontingenter  

*Administration. Tilskud, post  

*Møder. Afholdelse, referater  

*Træning. Træningsplan, sæsonplan, sommertræning, isbooking, lokalebooking  

*Medlemmer. Holdlister, medlemsregister, persondataforordning  

*Egen skøjteudlejning. Vagtplaner, skøjteindkøb, slibning  

*Kommunikation. Hjemmeside, mail, facebook, instagram  

—  

Ikke-obligatoriske  

*PR. Foldere, aviser, TV, facebook  

*Arrangementer. Jul, sæsonafslutning, kostumer, Fyen rundt, generalforsamling  

*Funskate. Løber numre, møder  

*Offentlig skøjteudlejning. Vagtplaner, afregning  

*Sommercamp. Gæstetræner, træningsplaner, tilmeldinger, vagtplaner i Pucken, OGF  

*Funskate finalen.  

*Klubrum, indkøb.  

*Sponsorer  

*Eksterne samarbejdspartnere. OIK, Bulldogs, OCC, STO, DSU, DIF, Idrætsparken, FIF, Cykling Odense, andre skøjteklubber, Elitesekretariatet  

*Odense Skøjteskole  

*Danskate 

Generalforsamling 2022 

Dagsorden generalforsamling: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag 
 5. Valg af formand (2 år)
 • På valg er Kalle Christensen 
 1. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer
 • Susanne From er udtrådt af bestyrelsen, Derfor mangler der et bestyrelsesmedlem for 1 år 
 • På valg er Linda Magnussen (2år) Linda Ønsker ikke genvalg.  
 • På valg er Lisa Holm Rasmussen (2år) Lisa ønsker genvalg 
 • 1 Ledig bestyrelsespost for (2 år) 
 1. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter
 • På valg er Jesper Stougaard (1 år)  
 • På valg er Tina Martinussen (1 år) Tina Ønsker ikke genvalg. 
 • På valg er Connie Clausen (1 år) 
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 • På valg er Thomas Agermose (1 år).  
 • På valg er Karenmai Dalgaard Pedersen (1 år).  
 • På valg er Michael Helbo (1 år).  
 1. Eventuelt

 

The event is finished.